nasz zespół

Uprawnienia zawodowe do wykonywania zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami

Steffen Marcel Roehr
Licencja zawodowa numer 18105
Polisa ubezpieczeniowa numer 908556023140
telefon +48 12 346 34 02

Oddział w Krakowie:

Anna Brol 
Specjalista ds. nieruchomości
telefon kom.: +48 664 980 586
e-mail: a.brol@fskdevelopment.pl

Beata Grzech
Doradca ds. Nieruchomości
telefon kom.: +48 662 663 410
e.mail: b.grzech@fskdevelopment.pl

Bartosz Czerwień
Doradca ds. Nieruchomości
telefon kom.: +48 728 843 807
e-mail: b.czerwien@fskdevelopment.pl

Łukasz Nowak
Doradca ds. Nieruchomości
telefon kom.: +48 728 849 160
e-mail: l.nowak@fskdevelopment.pl

Oddział w Warszawie:

Jarosław Bartos
Kierownik Oddziału
Doradca ds. nieruchomości
telefon kom.: +48 577 993 222
e-mail: j.bartos@fskdevelopment.pl

Mirosław Hacia
Specjalista ds. Rynku Pierwotnego
telefon kom.: +48 731 535 456
e-mail: m.hacia@fskdevelopment.pl

Maria Szymańska
Doradca ds. Nieruchomości lic.zaw.13040
Supervisor
telefon kom.: +48 502 701 137
e-mail: m.szymanska@fskdevelopment.pl

Oddział w Katowicach:

Marcin Moćko
Specjalista ds. nieruchomości
telefon kom.: +48 662 538 329
e-mail: m.mocko@fskdevelopment.pl

Bogusława Szlachetka
Asystent ds. Nieruchomości
telefon kom.: +48 728 834 818
e-mail: b.szlachetka@fskdevelopment.pl

Joanna Lachowska
Asystent ds. Nieruchomości
telefon kom.: +48 662 663 157
e-mail:  j.lachowska@fskdevelopment.pl

Ryszard Michalak
Pośrednik w Obrocie Nieruchomościami lic.zaw.2677
telefon kom.: +48 731 585 151
e-mail: r.michalak@fskdevelopment.pl

Oddział we Wrocławiu:

Ewa Sapiszczuk
Doradca ds. nieruchomości
telefon kom.: +48 786 103 504
e-mail: e.sapiszczuk@fskdevelopment.pl

Jakub Pawluś
Asystent ds. nieruchomości
telefon kom.: +48 662 663 095
e-mail: j.pawlus@fskdevelopment.pl

Łukasz Deoniziak
Doradca ds. nieruchomości
telefon kom.: +48 731 575 858
e-mail: l.deoniziak@fskdevelopment.pl


FSK Development Polska Sp. z o.o.

FSK Development Polska sp. z o.o., ul. Chopina 1/4, 40-027 Katowice
NIP 6342838778, REGON 361349591, KRS 0000550434
Sąd Rejonowy Katowice- Wschód
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 100.000 PLN